144 – Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant

Faktum 144: Der er stadig mange på det danske ar­bejdsmarked – 10-15 pct. af de beskæf­tigede – som ikke sparer op til pensi­on.

Denne udfordring kunne i teorien lø­ses ved at gøre det obligatorisk for alle erhvervsaktive at spare op til sin egen pension. Men selv hvis det skete, og alle skulle spare mindst 20.000 kr. op hvert år, vil der fortsat være en stor gruppe, som i høj grad vil være afhængige af so­ciale ydelser, når de bliver pensionister. 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail