146 – Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing

Faktum 146: Det ville koste den enkelte et meget betydeligt beløb, hvis det blev besluttet at afskaffe folkepensionen.

Hvis folkepensionen forsvandt, ville danske lønmodtagere skulle lægge meget betydelige beløb til side for at kompensere for den manglende indtægt. 
 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail