162 – 750.000 danskere indbetaler meget lidt til pension

Faktum 162: En ny analyse fra ATP viser, at der er stor afstand mellem dem, der indbeta­ler mindst og mest til pension. Således indbetaler en tredjedel af de 30-59-åri­ge danskere i gennemsnit under 5.300 kr. om året til pension. Til sammenligning indbetaler de danskere, der sætter mest ind på pension, i gennemsnit 82.100 kr. årligt.

Hovedbudskaberne er:

  • En tredjedel af alle danskere mellem 30-59 år indbetaler i gennemsnit 5.300 kr. om året
  • Der er mange selvstændige i gruppen af dem, der indbetaler mindst
  • Indbetalinger til pension afhænger i høj grad af, hvorvidt man er omfattet af traditionelle arbejdsmarkedspensioner

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail