169 – Danskerne sparer i stigende grad op i livsvarige pensioner

Faktum 169: Skattereglerne styrer i høj grad, hvordan danskerne vælger at spare op til pensi­on. Gennem næsten 20 år har Folketin­get gennemført ændringer i skattelovgiv­ningen på pensionsområdet med det for­mål at få danskerne til at spare mere op i livslange pensioner – livrenter – og det er lykkedes.

Danskerne indbetaler i høje­re grad til livrenter. Men skiftet i retning af indbetalinger til livrenter har undervejs betydet en reduktion i de samlede pen­sionsindbetalinger. Det viser en ny ATP-analyse af udviklingen i danskernes pen­sionsindbetalinger fra 1999 til 2016.

Ved at ændre fradragsmuligheder, fjer­ne opsparingstyper og flytte beskatnin­gen fra udbetalingstidspunktet til indbe­talingstidspunktet er der sket en ændring i fordelingen af indbetalinger til livrente, ratepensioner og kapital- og alderspen­sioner i perioden.

Analysechef i ATP, Mi­chael Jørgensen, fastslår, at pensionsopsparerne har bevæget sig over mod opsparing i livrente, som politi­kerne ønskede, men at det også fik nog­le bestemte typer af pensionsopsparere til at flytte deres penge helt væk fra pen­sionsopsparinger.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail