197 – Pensionsgarantier beskytter mod store tab kort før pensionsalderen

Faktum 197: Coronakrisen har medført store tab på de finansielle markeder, hvilket også påvirker opsparingerne til pension. Tabene påvirker især pensionsopsparinger, der er placeret i såkaldte markedsrenteprodukter.

Coronakrisen har medført store tab på de finansielle markeder, hvilket også påvirker opsparingerne til pension. Tabene påvirker især pensionsopsparinger, der er placeret i såkaldte markedsrenteprodukter, dvs. pensionsprodukter, hvor der ikke er garanteret en pensionsydelse for den opsparing, man indbetaler til. I markedsrenteprodukter bærer opspareren selv investeringsrisikoen, og det kan have (store) konsekvenser, når der er en krise som nu.

Falder værdien af ens pensionsopsparing fx med 20 pct. 3 år før pensionsalderen, og vil man opnå den samme pensionsydelse, man havde før faldet, er der to muligheder. Enten skal man arbejde 2-3 år ekstra, eller også skal man spare 33 pct. ekstra op af sin indkomst de sidste 3 år før pensionering. Det viser en ny analyse fra ATP.

Andelen af pensionsindbetalingerne i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der går til et markedsrenteprodukt, er ifølge Finanstilsynets steget fra 8,3 pct. i 2003 til 68,6 pct. i 2018.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail