171 – Mænd har halet ind på kvindernes levetid de sidste 35 år

Faktum 171: Danskerne lever længere og får flere år som ældre pensionister.

Siden 1950 er middellevetiden – den gennemsnitlige levetid – i Danmark steget markant for både mænd og kvinder. Men udviklingen i levetiden har været forskellig for mænd og kvinder. Fra 1950 til 1985 steg kvindernes levetid dobbelt så meget som mændenes. Siden 1985 er det mændene, der har forbedret deres levetid relativt mest.

Om udviklingen siger professor Knud Juel fra Statens institut for Folkesundhed blandt andet: ”Op igen­nem 1970’erne begyndte kvinderne at tage nogle af mændenes dårlige vaner til sig, samtidig med at mændene var hurti­gere til at kvitte smøgerne end kvinderne var. Det betød, at mændenes middelle­vetid begyndte at hale ind på kvindernes efter 1985 og har gjort det lige siden.”

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail