193 – Næsten hver anden ansat i små private virksomheder sparer meget lidt op til pension

De er yngre medarbejdere i små private virksomheder inden for ganske bestemte brancher. Sådan lyder karakteristikken af de lønmodtagere, som helt undlader at spare op eller ikke sparer ret meget op til pension. Det viser en ny analyse ATP har lavet.

43 pct. af de ansatte i små private virksomheder med 1-10 ansatte indbetalte i 2017 mindre end 6 pct. af lønnen til pension – og 29 procentpoint indbetalte slet ikke til en søjle 2 eller 3 pensionsordning.

Er man igennem et helt arbejdsliv ansat i en af de brancher, der er dårligst dækket, risikerer man at stå med en meget lille pensionsopsparing, når man når pensionsalderen. Det understreger behovet for en grundpension som ATP Livslang Pension, der dækker stort set alle.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail