163 – To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen

Faktum 163: To ud af tre vælger ikke at udskyde de­res folkepension, selv om de lever op til de krav, der er for at kunne udskyde den til senere.

Det viser en ny analyse, der ta­ger udgangspunkt i de 71.000 66-70-åri­ge, der fortsatte med at være aktive på arbejdsmarkedet i 2015. Ud af de 71.000 var der godt 38.000, der arbejdede mere end 750 timer om året, og de kunne ud­skyde folkepensionen. Cirka 12.000 valg­te at gøre det, og af analysen fremgår det, at det primært var de højtlønnede.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail