Faktum 219 - Stadig flere førtidspensionister får glæde af SUPP – særligt i nogle kommuner

I 2003 fik førtidspensionister mulighed for – frivilligt – at indbetale til den Supplerende Arbejdsmarkedspension, SUPP-ordningen. Ordningen fylder 20 år i år, og det er tid til at gøre status på ordningen.

Tilslutningen til SUPP’en er steget støt siden den blev indført i 2003. Der er flere og flere af førtidspensionisterne (og seniorpensionister), der indbetaler til ordningen. I dag indbetaler 52 pct. af alle førtidspensionister til ordningen, mod 18 pct.  efter ordningen blev indført i 2003. 

Den jævne stigning i tilslutningen skyldes især, at mange tilmelder sig ordningen når de får tildelt deres førtidspension. Tilslutningen steg derfor meget i takt med at flere personer fik tilkendt førtidspension efter 2003. Stigningen i tilslutningen toppede i 2013 med 64 pct. (af nytilkendelser), og faldt helt ned til 41 pct. i 2014. Tilslutningen steg igen efter 2014, og i 2021 var andelen af de nye førtidspensionister, der tilsluttede sig ordningen, nået op på 51 pct. 

Ser man på variationen i andelen, der indbetaler til SUPP på tværs af kommuner, så er der store forskelle at spore. I Odder indbetalte 67 pct af alle førtidspensionister til SUPP i 2021, mens tallet i Odsherred kun var 43 pct.

Læs hele Faktum-analysen nedenfor.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail