172 – Senere pensionering og færre garantier skal ruste samfundet til øget levetid

Faktum 172: Danskernes længere levetid betyder, at en nystartet folkepensi­onist sidste år kunne forvente at tilbringe cirka 30 pct. længere tid på fol­kepension end den pensionist, der gik på pension i 2000.

Derfor har en række æn­dringer i især pensioner og pensionsal­der de seneste 10 år været med til at ru­ste det danske samfund til de udfordrin­ger, som øget levetid medfører på mange fronter.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail