199 – For høje omkostninger kan koste en tredjedel af pensionen

Faktum 199: I en verden, hvor forventningerne til afkast bliver stadig lavere får omkostningerne større betydning, når det handler om at kunne skabe gode pensioner.

I den danske livsforsikrings- og pensionsbranche er der meget stor forskel på, hvad det koster at få administreret og investeret sin pensionsopsparing – fra 0,32 pct. til 1,81 pct.

Sammenligner man pensionsformuen efter et helt arbejdsliv med henholdsvis højeste og laveste omkostningsniveau for 2019, så vil formuen kunne forventes at være omkring en tredjedel mindre i ordningen med de højeste omkostninger set i forhold til ordningen med de laveste omkostninger.

Analysen viser også, at der ikke ser ud til at være en positiv korrelation imellem størrelsen af omkostningerne og størrelsen af afkastene, hvilket gør det er ekstra vigtigt at have fokus på størrelsen af omkostningerne.

Om betydningen af de lave omkostninger siger viceadministrerende direktør og CFO i ATP, Martin Præstegaard:

”Igennem en længere periode har vi set, at renterne er faldet. Det har medført, at forventningerne til de fremtidige investeringsafkast også har været faldende, hvilket er kommet til udtryk i faldende afkast i de samfundsforudsætninger, man bruger til at fremskrive pensioner med. De faldende afkast forventninger gør, at det bliver endnu vigtigere at holde omkostningerne nede, så der kan skabes gode pensioner til pensionsopsparerne i fremtiden”.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail