Mere end hver anden pensionskrone kommer fra det offentlige

Private opsparinger fylder mere i dag end for 20 år siden. Men pensionsydelserne fra det offentlige og ATP udgør stadig størstedelen af pensionisternes indkomst i Danmark. Og sådan vil det være mange år endnu.

Foruden folkepensionen har alle danskere ret til en tillægspension - ATP Livslang Pension. Det gælder, uanset om man selv har indbetalt til arbejdsmarkedspensioner eller en privat opsparing ved siden af.  

Det er der flere og flere, der har, men 35 procent af de danske pensionister har ikke. For dem er pensionsydelserne fra det offentlige og ATP ikke bare grundforsørgelsen, men den eneste pensionsindtægt de har.  

Langt ud i fremtiden vil rigtig mange stadig være afhængige af andre pensionsmidler end dem, de selv er i stand til at spare op.

Michael Jørgensen Analysechef i ATP

Derfor er der fortsat brug for pensionskroner fra det offentlige og ATP for at sikre befolkningen den økonomiske tryghed, der kendetegner det danske velfærdssamfund. Også når man ser på udviklingen i et længere perspektiv.   

”Det er godt for både den enkelte og samfundet, at pensionsopsparingen stiger for mange. Det kan imidlertid få nogle til at tro, at de offentlige pensioner og ATP Livslang Pension ikke vil eksistere eller ikke vil have særlig stor betydning for pensionister i fremtiden. Det er helt forkert”, siger analysechef i ATP, Michael Jørgensen.  

 

Halvdelen af pensionsudbetalingerne i 2080  

ATP’s beregninger på data fra Danmarks Statistik og DREAM-gruppen viser, at der skal en markant større opsparing til end den, vi ser i dag, før de private pensioner matcher de offentlige. Også selvom de private opsparinger vokser år for år.  

Fremskriver man den aktuelle udvikling, tyder alt på, at pensionskroner fra det offentlige og ATP stadig vil udgøre godt halvdelen af pensionisternes samlede indkomst i 2080. 

”Samspillet mellem de private pensioner, offentlige pensioner og ATP Livslang Pension er netop i fællesskab med til at sikre, at stort set alle danskere får en rimelig pension i deres alderdom. Mange vil endda få pæne indkomster via deres private pensionsopsparinger. Også selvom de til en vis grad modregnes i de offentlige pensioner”, siger Michael Jørgensen.