194 – Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP

Faktum 194: Selvom de danske pensionister i stigende grad får udbetalinger fra private pensioner udgør grundpensionen stadig i gennemsnit 77 pct. af deres pensionsindkomst. Selv i de mest velhavende kommuner udgør grundpensionen over halvdelen af indkomsten.

Det viser en ny analyse fra ATP, som fokuserer på, hvor stor en andel af pensionsindkomsten der stammer fra grundpensionen (offentlige pensioner og ATP Livslang Pension) i hver af de 98 kommuner. Analysen viser, at der er stor variation i den andel som grundpensionen udgør på tværs af kommunerne – mellem 60,0 pct. og 83,7 pct. I den mest ”velhavende” kommune Rudersdal udgør grundpensionen i gennemsnit 60 pct. af pensionsindkomsten.

Analysen viser også, ca. 40 pct. af folkepensionisterne har ikke anden pensionsindkomst end grundpensionen, og for den halvdel af pensionisterne, hvor grundpensionen udgør den største andel, da udgør grundpensionen 90 pct. eller mere af pensionsindkomsten. En fremskrivning viser, at selvom der i dag bliver indbetalt ret store beløb til private pensionsordninger, forventes grundpensionen også om 40 år at udgøre over halvdelen af pensionsindkomsten.
 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail