177 – Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen

Faktum 177: Der er stor forskel på, hvem, der venter med at få udbetalt deres folkepension.

Hvis du arbejder med olie og naturgas, i den farmaceutiske branche eller med te­lekommunikation er der stor sandsynlig­hed for, at du udsætter udbetalingen, når du runder pensi­onsalderen. Vel at mærke, hvis du er en mand. Det viser en ny analyse fra ATP, der sætter fokus på, hvilke grupper der udsætter udbetalingen af deres folkepen­sion, en såkaldt opsat pension.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail