Faktum 213 - 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner

Siden Fælleserklæringen i 1987 og opstarten af en række arbejdsmarkedspensioner i begyndelsen af 1990’erne har mange flere danskere sparet op til deres egen pension. Det har betydet, at flere og flere i dag får en større udbetaling fra deres arbejdsmarkedspension, når de går på pension, og at de offentlige pensioner aflastes.

Alligevel udgør den såkaldte grundpension (offentlige pensioner og ATP-pensionen) stadig i gennemsnit 76 pct. af pensionisternes pensionsindkomst i dag, og selv i fremtiden, når de nye arbejdsmarkedspensioner er fuldt modnet, forventes grundpensionen stadig at udgøre omkring 50 pct. af pensionsindkomsten. 

Læs hele analysen i Faktum.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail