190 – Selvstændiges pensionsindbetalinger er faldet

De skatteregler og ordninger, der gælder på pensionsområdet, påvirker sammen med konjunkturen i høj grad de selvstændiges indbetalinger til pension. Det viser en ny analyse fra ATP, der har set på de selvstændiges indbetalinger til pension fra 1999 til 2017.

De overordnede konklusioner fra analysen er:
    a) at andelen af selvstændige, der indbetaler til pension er faldet
    b) at de gennemsnitlige indbetalinger er faldet fra 1999 til 2017.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail