136 – Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg

Faktum 136: Hvad kan du forvente at få i pension? Forudsigeligheden og sikkerheden omkring din pension ville blive reduceret markant, hvis det ikke var for folkepensionen og det indkomstafhængige tillæg til folkepensionen – det såkaldte pensionstillæg. En ny analyse viser, at pensionstillægget har en stor, men hidtil upåagtet betydning for netop sikkerheden og forudsigeligheden i den enkeltes fremtidige pension.

Forklaringen er, at pensionstillægget i høj grad virker som udjævner i samspillet mellem privat og offentlig pension. Pensionstillægget udjævner mellem dem, der har sparet op og dem, der ikke har, men det har samtidig meget stor betydning for alle, når det gælder de risici, der kommer fra den almindelige økonomiske udvikling.

”Jo mere vi baserer pension på, hvad markedet giver, desto større risiko er der for den enkelte”, siger Jesper Rangvid, professor i finansiering ved CBS.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail