192 – Offentlige pensioner får større betydning med alderen

Pensionisterne bliver mere og mere afhængige af de offentlige pensioner i takt med at de bliver ældre. Det hænger tæt sammen med de hændelser, der naturligt sker gennem pensionstilværelsen Nogle bliver fx enlig, andre flytter i lejeboliger og for nogle stopper de private indkomster helt eller delvist. Det viser en ny analyse fra ATP.

I analysen er årgang 1934 blevet fulgt, fra de gik på pension som 67-årige i 2001 og frem til 2017, hvor de fyldte 83 år.  Da årgangen var 68 år, havde den i gennemsnit en samlet indkomst på 228.877 kr. Ved 83-årsalderen lå gennemsnitsindkomsten på 236.419 kr. Men bagved den lille stigning i den samlede gennemsnitsindkomst gemmer der sig større ændringer, idet de offentlige pensioner steg med 28.851 kr. mens de private indkomster i gennemsnit faldt med 21.309 kr.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail