188 – Pensionisternes indkomster forbedres med 3,2 mia. kr. i 2019

I 2018 blev der indgået flere aftaler, der bidrager til at forbedre folkepensionisternes indkomster ved at sænke modregningen og øge reguleringen af folkepensionssatserne.

Dette nummer af Faktum har undersøgt, hvor meget tiltagene samlet set har forbedret folkepensionisternes indkomster, og hvem der særligt har fået gavn af forbedringerne.

Analyserne viser, at forbedringerne samlet set vil bidrage til at øge folkepensionsudbetalingerne med 3,2 mia. kr. i 2019, og at det især er folkepensionister, der lever sammen med en ikke-folkepensionist, der har fået forøget deres folkepensionsudbetalinger relativt mest.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail