168 – Reformer holder danskerne på arbejdsmarkedet

Faktum 168: I løbet af de seneste 15 år er danskernes muligheder for at forlade arbejdsmarke­det tidligt svundet ind, og ser man på tal­lene, står det da også klart, at danskerne forlader deres jobs senere.

Hvor næsten halvdelen af danskerne modtog efterløn eller førtidspensi­on som 60-årige i 2000, var der i 2015 blot en tredjedel af de 61-årige, der gjorde det i 2015 (den daværende efterlønsalder).

Ifølge analy­sechef i ATP Michael Jørgensen skyldes faldet, at reformer­ne op gennem 00’erne har ændret dan­skernes tilbagetrækningsmønster. Kort sagt venter langt flere med at forlade ar­bejdsmarkedet.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail