155 – Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg

Faktum 155: Til trods for, at danskerne gennem årtier selv har sparet op til deres pensionistliv, så er den altdominerende regel fortsat, at de modtager det indkomstafhængige pensionstillæg. Det gælder også i de rige nordsjællandske kommuner, som rum­mer borgere med de højeste indkomster i landet.

Det viser en analyse fra ATP. Analysen viser, at hele 85 pct. af lan­dets nuværende pensionister modtager både folkepensionens grundbeløb og et pensionstillæg af en eller anden størrel­se. Om man får tillægget eller ej afhæn­ger af, hvor meget man i alt får udbetalt i pension og dermed af, hvor meget man selv har sparet op.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail