164 – Den voksende gruppe ældre bliver yngre

Faktum 164: Mens gruppen af danskere, der har pas­seret folkepensionsalderen, har væ­ret voksende, så er gennemsnitsalderen for selvsamme gruppe faldet. De ældste danskere - det vil sige gruppen af dan­skere over 65 år – er altså blevet yngre.

En ny analyse fra ATP viser således, at gennemsnitsalderen er faldet fra 75,5 år til 74,9 år i perioden 2007 til 2015. Resul­tatet er overraskende, idet restlevetiden for de 66-årige i samme periode er ste­get med 1,5 år, og det burde isoleret set få gennemsnitsalderen til at stige. Læs mere om forklaringen i denne måneds Faktum.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail