204 - De fleste pensionister modtager i dag en privat pensionsudbetaling

Flere og flere modtager en privat pensionsudbetaling ved siden af de offentlige pensioner. Det viser en ny analyse fra ATP.

Andelen af folkepensionister, der modtager en privat pension er steget fra 69 pct. i 1991 til 95 pct. i 2019. Den store stigning skyldes især tre forhold: flere er blevet medlem af ATP-ordningen, flere lønmodtagere er blevet medlem af en arbejdsmarkedspension og kvindernes massive indtræden på arbejdsmarkedet i 1970’erne.

Der er sket meget markante ting i det danske pensionssystem siden 1991 for alle grupper i samfundet. Så godt som alle får nu en form for supplement til folkepensionen, ligesom godt halvdelen af pensionisterne nu har en arbejdsmarkedspension eller individuel pension til at lægge oveni folkepensionen.

Michael Jørgensen
Jobtitel
Analysechef

Mobil
E-mail
Michael Jørgensen