ATP skal hjælpe staten med smitteopsporing

Vi er blevet bedt om at løse endnu en opgave for staten i relation til pandemien.

Opgaven består i at hjælpe Sundheds- og Ældreministeriet med smittesporing i befolkningen. Det skal ske fra et midlertidigt call center, som vi i ATP skal drive, og hvor medarbejderne skal kontakte borgere, som er testet positive. 

Medarbejderne i call centret skal sikre, at den smittede har den fornødne viden om, hvordan man skal forholde sig praktisk samt indhente kontaktoplysninger på ”nære kontakter”. Der skal ikke ydes lægefaglig vejledning, ligesom det heller ikke er os, men Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal tage kontakt til ”nære kontakter”.

Opgaven løber fra den 15. februar. Hvor længe call centret skal eksistere, afhænger af smitteudviklingen.

Vi har valgt til at løse opgaven, fordi vi har lang erfaring med at etablere og drive call centre, hvor der skal arbejdes ensartet efter faste instrukser.

Som udgangspunkt skal call centret bemandes med 700 fuldtidsstillinger (lukket for ansøgninger).

Opgaven er organisatorisk placeret under Udbetaling Danmark.