Tre markante erhvervsprofiler styrker ATP Langsigtet Dansk Kapital

Tre topnavne fra dansk erhvervsliv træder ind i et nyoprettet advisory board for ATP Langsigtet Dansk Kapital. Et investeringsinitiativ i ATP, som skal investere med lang tidshorisont i danske vækstvirksomheder og med en ambition om at skabe et attraktivt afkast, vækst og arbejdspladser i Danmark.

De tre, der har sagt ja til opgaven om at indgå i advisory boardet for ATP Langsigtet Dansk Kapital, er:

  • Niels Jacobsen, CEO i William Demant Invest A/S
  • Marianne Kirkegaard, Executive Chairman i Baker & Baker
  • André Rogaczewski, CEO i Netcompany A/S

"Jeg er utrolig glad for, at vi har fået tre så kompetente folk med om bordet. Niels, Marianne og André bidrager med en bredde og erfaring, der taler for sig selv. Både investeringsteamet og de virksomheder, som vi kommer til at investere i, vil kunne trække på deres kompetencer, der uden tvivl vil gøre Langsigtet Dansk Kapital til en endnu mere attraktiv medinvestor”, siger adm.direktør i ATP Bo Foged, der også vil indgå i advisory boardet.

”Der er brug for en kapitalstærk og tålmodig investor, når mange danske virksomheder står over for generationsskifter de kommende år. Her kan ATP spille en rolle, som kan være med til udvikle og fastholde et langsigtet dansk ejerskab. Den proces vil jeg gerne bidrage til”, lyder det fra Niels Jacobsen, CEO i William Demant Invest A/S.

Jeg har svært ved at forestille mig noget mere inspirerende og ansvarsfuldt end at få lov at bidrage til videreudviklingen af flere danske virksomheder med globalt potentiale, til gavn for hele den danske befolkning. Med Langsigtet Dansk Kapital er der basis for netop det, så det er et arbejde jeg glæder mig rigtig meget til”, forklarer Marianne Kirkegaard, der er professionel bestyrelseskvinde.

"Digitaliseringen af samfundet og vores virksomheder er helt afgørende for at sikre Danmark vækst, en stærk konkurrenceevne og mere grøn omstilling. Og her har ATP en unik position som en vigtig medspiller i udviklingen af Danmark. Så jeg er glad for at skulle være med til at løfte den utrolig spændende opgave med at investere langsigtet i en række danske vækstvirksomheder. Her skal vi både sikre attraktive afkast og skabe nye arbejdspladser til gavn for dansk økonomi og velfærd,” siger André Rogaczewski, medstifter og adm. direktør i Netcompany A/S

ATP ser muligheder for at skabe gode risikojusterede afkast ved at bistå flere danske virksomheder med langsigtet kapital, kompetencer og netværk til at udvikle og skalere deres position og dermed bidrage til at skabe flere store danske virksomheder med globalt potentiale.  

I takt med at den grønne omstilling tager fart, og efterspørgslen stiger, står danske virksomheder i en helt unik position og har mulighed for at bidrage globalt med løsninger og knowhow. Samtidig er mange danske virksomheder selv på vej ind i en bæredygtig omstilling og omfattende digital transformation af deres forretningsmodel, som kræver kapital og kompetencer til realiseringen. Sideløbende står mere end 20.000 danske virksomheder i de kommende år over for et generationsskifte, hvoraf nogle vil have behov for kapital og bistand til at udvikle større internationale ambitioner.

ATP har et særligt samfundsansvar i Danmark og ser en god mulighed for at bidrage til at udvikle flere store danske virksomheder samtidig med at skabe et godt, risikojusteret afkast til gavn for medlemmerne.

Som udgangspunkt vil ATP Langsigtet Dansk Kapitals fokus være på virksomheder som står over for forretnings- og/eller ejermæssig transformation. hvor vi kan opnå ejerandele på mellem 10 pct. og 49 pct. Bestyrelsen har foreløbig afsat seks milliarder kroner til investeringer på området over de næste tre år.

ATP Langsigtet Dansk Kapital drives af et lille investeringsteam med base i Hillerød under ledelse af Anja Eriksson.

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail