Datterselskaber

ATP Koncernen består foruden ATP af 26 koncernforbundne datterselskaber, der alle indgår i det konsoliderede regnskab for Koncernen.

Investering

En del af vores investeringsaktiviteter er udskilt i en række datterselskaber. Konkret varetager selskaberne investeringer i fast ejendom, infrastruktur, unoterede aktier, skov og kreditfonde. Derudover har ATP to fondsmæglerselskaber.

Se en samlet oversigt over ATP's koncernforbundne datterselskaber 

Nogle af vores datterselskaber med eget website

Fast ejendom

ATP Ejendomme A/S

Selskabet udfører totaladministration af ATP Koncernens direkte ejede investeringsejendomme i Danmark og i udlandet. Porteføljen ejes af henholdsvis ATP og ATP Ejendomme A/S.

Læs mere om ATP Ejendomme

ATP Real Estate 

ATP Real Estate er ansvarlig for ATP's indirekte ejendomsinvesteringer.

Læs mere om ATP Real Estate

Unoterede aktier

ATP Private Equity Partners

Selskabet investerer primært i udenlandske kapitalfonde. 

Læs mere om ATP Private Equity Partners

Skov

ATP Timberland Invest K/S

Selskabets primære formål er at investere (direkte eller indirekte) i skov – især i lande inden for OECD og EU. Selskabet driver desuden skovbrug, vurderer potentielle skovinvesteringer og forvalter den eksisterende portefølje.

Læs mere om ATP Timberland Invest K/S

ATP TIM GP ApS

Selskabet er komplementar for kommanditselskabet ATP Timberland Invest K/S, der investerer direkte eller indirekte i skovarealer. Selskabet er desuden komplementar for kommanditselskabet ATP Alternative Investments K/S.

Eksterne mandater

ATP Invest

ATP Invest foretager investeringer i højrisikoobligationer, der er obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering eller af udviklingslande via eksterne porteføljeforvaltningsaftaler. Administrationen af investeringerne under ATP Invest varetages af Nykredit Portefølje Administration A/S.

Administration

Under ATP hører også administrationsselskabet PensionService A/S. PensionService A/S tilbyder administration inden for forskellige forretningsområder. Selskabet kan levere administration og kunderådgivning – hvad enten det drejer sig om outsourcing af den samlede drift eller dele af driften.