Datterselskaber

ATP Koncernen består foruden ATP af 26 koncernforbundne datterselskaber, der alle indgår i det konsoliderede regnskab for Koncernen.

Investering

En del af vores investeringsaktiviteter er udskilt i en række datterselskaber. Konkret varetager selskaberne investeringer i fast ejendom, infrastruktur, unoterede aktier, skov og kreditfonde. 

Se en samlet oversigt over ATP's koncernforbundne datterselskaber 

Vores datterselskaber med eget website

Fast ejendom

ATP Ejendomme A/S

Selskabet udfører totaladministration af ATP Koncernens direkte ejede investeringsejendomme i Danmark og i udlandet. Porteføljen ejes af henholdsvis ATP og ATP Ejendomme A/S.

Læs mere om ATP Ejendomme

Unoterede aktier

ATP Private Equity Partners

Selskabet investerer primært i udenlandske kapitalfonde. 

Læs mere om ATP Private Equity Partners