Udbetaling Danmark formår fortsat at levere besparelser

Udbetaling Danmark arbejder for at udbetale ydelser til danskerne så enkelt og effektivt som muligt. Se de seneste tal i årsrapporten for 2019.

Hver dag besvarer og behandler dygtige kunderådgivere i Udbetaling Danmark henvendelser fra borgere om alt fra boligstøtte, barselsdagpenge, folkepension og meget andet. Og hver dag arbejder vi i ATP for at forenkle administrationen af velfærdsydelser til gavn for borgerne.

I årsrapporten for 2019, peger tallene på, at Udbetaling Danmark fortsat formår at levere besparelser.

”Hvis vi fortsat skal være en betroet og relevant virksomhed, så er det helt centralt at gøre tingene så enkelt og effektivt for kunderne som muligt," siger Carsten Bodal, koncerndirektør Udbetaling Danmark

"Årsrapporten peger på, at vi i ATP år for år er i stand til at spare på udgifterne til administration, uden at gå på kompromis med servicen til borgerne"

Carsten Bodal koncerndirektør for Udbetaling Danmark

Besparelser på over 500 mio. kr. på fem år

I 2019 udbetalte Udbetaling Danmark 230 mia. kr. til ca. 2,4 mio. borgere.

Tilbage i 2018 konkluderede en ekstern budgetanalyse, at Udbetaling Danmark i perioden 2012-2017 har realiseret besparelser på over 500 mio. kr. i de samlede driftsomkostninger. Det er lykkedes med mindst samme service- og kvalitetsniveau.

Udbetaling Danmark er siden fortsat med at realisere besparelser. Når der korrigeres for nye opgaver, har Udbetaling Danmark i 2019 sparet 40 mio. kr. på kundedriften sammenlignet med 2018, hvilket blandt andet skyldes løbende effektivisering og digitalisering.

 

Resultater fra Udbetaling Danmarks årsrapport 2019:

 

•    Udbetaling Danmark udbetalte omkring 230 mia. kr. til ca. 2,4 mio. ydelsesmodtagere
•    Udbetaling Danmark modtog ca. 2 mio. telefonopkald og 1 mio. skriftlige henvendelser
•    Når der korrigeres for nye opgaver i 2019, har Udbetaling Danmark realiseret besparelser i kundedriften på 40 mio. kr. Det skyldes bl.a. løbende effektivisering og digitalisering
•    Udbetaling Danmark har implementeret en række nye opgaver, herunder det midlertidige børnetilskud, indbetaling til obligatorisk pensionsordning og seniorpræmieordning.