Digital, enkel og effektiv selvbetjening

Fra komplekse sagsprocesser til enkle selvbetjeningsløsninger. I ATP har vi fokus på digital udvikling, der bidrager til smartere arbejdsmetoder og bedre selvbetjeningsløsninger til gavn for danskerne.

I et digitalt foregangsland som Danmark er det oplagt, at borgere og virksomheder kan betjene sig selv, når de har behov for offentlige ydelser. I ATP arbejder vi målrettet med den digitale udvikling, så danskerne kan modtage deres velfærdsydelser enkelt og effektivt.  

I løbet af de sidste mange år har vi derfor lagt ekstra gode kræfter i den digitale udvikling af Udbetaling Danmark. Vi har særligt fokuseret på at gøre selvbetjeningsløsningerne til borger.dk og virk.dk så enkle og effektive som muligt.  
 

Høje krav giver bedre løsninger 

Før vi begynder at udvikle en ny løsning, stiller vi høje krav til, hvad den skal bidrage med. Først og fremmest skal den være lettilgængelig for alle, der skal bruge den. Dernæst skal den effektivisere sagsbehandlingsprocessen og dermed lette de økonomiske omkostninger.   

Et godt eksempel på en selvbetjeningsløsning, der efterlever disse krav, er vores tilbagebetalingssystem til Udbetaling Danmark. Det kommer i spil, når borgere har modtaget en ydelse, som de ikke har været berettiget til og derfor skal tilbagebetale.  

Vi har lanceret en ny og enkel betalingsløsning til Udbetaling Danmark, som betyder, at borgerne har mulighed for at oprette en afdragsordning eller indfri sin gæld med det samme.

Pia Malthe Nielsen Sektionschef i Løsninger & Processer – Opkrævningen/Produktudvikling

Denne betalingsløsning har både gjort det lettere for borgere at betale pengene tilbage og hurtigere for Udbetaling Danmark at få pengene i kassen. Digitalt, enkelt og effektivt.