Administration af velfærdsydelser

ATP er en ansvarlig og effektiv administrator. Vi varetager danskernes velfærdskroner ved at opkræve og udbetale ydelser så enkelt og omkostningsfrit som muligt.

Hvorfor administrerer ATP velfærdsydelser?

ATP arbejder for at sikre økonomisk tryghed i Danmark. 

Som administrator af en lang række ydelser er vi med til at sikre et effektivt velfærdssystem, hvor danskerne får, hvad de har krav på, til tiden. 

Det er opgaver, vi er blevet betroet, fordi vi har vist, at vi kan løfte dem. Fordi vores stordrifts-set-up gør os i stand til at levere effektivt og systematisk, og fordi vi stiller store krav til os selv, når det gælder kundeservice, sikkerhed og sagsbehandling. 

Hvad administrerer ATP?

Vores administrationsforretning løser opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter. 

Opgaverne består hovedsageligt af sagsbehandling og udbetaling af ydelser som for eksempel feriepenge, folkepension, boligstøtte, arbejdsskadeerstatning og barselsdagpenge. Faktisk bliver to ud af tre danske velfærdskroner udbetalt af ATP.  

De forskellige ydelser tilgås via borger.dk og virk.dk. Vi har samlet al information og selvbetjening her, så det er let at finde. Men bag de fælles offentlige portaler er det blandt andre os, der har ansvar for sagsbehandling, kundeservice og for de systemer, som får velfærden ud til danskerne. Så enkelt og effektivt som muligt. 

Hvordan administrerer ATP?

Vi er kvalitetsbevidste og ordentlige, og vi har hele tiden fokus på at holde administrationsomkostninger nede. Vi tjener ikke penge på at løse opgaverne – vi får alene dækket vores udgifter. Det betyder, at de besparelser, vi opnår, går tilbage til vores opdragsgivere. 

Det er politikerne i Danmark, der bestemmer, hvordan velfærden skal fordeles. Men vi bidrager med viden om, hvordan lovgivningen kan indrettes, så pengene forvaltes effektivt og sikkert.  

Samtidig har vi fokus på innovation og tekniske fremskridt, der kan optimere vores arbejdsgange – og gøre det let og sikkert for danskerne at være i kontakt med det offentlige Danmark.   

Fakta

26 ordninger
bliver administreret af ATP Koncernen
300 mia. kr.
udbetalte ATP på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter (2020)
+2 mio. borgere
modtager ydelser fra ATP hvert år
2,5 mio. opkald
modtager modtager ATP fra borgere
25 mio. breve
sender vi årligt ud til borgere, der skal orienteres om ydelser