Vi gør velfærd effektivt

I ATP forvalter vores administrationsforretning en stor portion af danskernes velfærdskroner. Derfor arbejder vi for, at fællesskabets ressourcer bruges med omtanke, og at vi løser vores opgaver omkostningsbevidst.

Når vi taler om økonomisk grundtryghed i Danmark, handler det i høj grad om den velfærdsmodel, der har gjort vores samfund til et internationalt forbillede. Sociale ydelser og sikringer er hjørnesten i den model.  

Det er er derfor helt afgørende for danskernes oplevelse af tryghed, at man kan regne med en effektiv og ansvarlig behandling af velfærdskronerne i samfundet.  

Vores administrationsforretning løfter således en væsentlig samfundsopgave, når vi sørger for, at en lang række udbetalings- og sikringsopgaver løses ordentligt og omkostningsbevidst.  

Og uanset hvor og for hvem velfærden kommer til gavn, er vi alle sammen tjent med, at pengene bliver fordelt ordentligt og effektivt. Både når de indkræves og udbetales.

"ATP har gennem en årrække oparbejdet ekspertise i stordrift af udbetalings- og sikringsopgaver. Det er opgaver, som vi løser for det offentlige Danmark, der betaler os for at udføre dem som omkostningsdækket virksomhed, så samfundet får mest muligt for pengene. Vi tjener ikke selv på at løse dem," siger Kristine Stenhuus, koncerndirektør i ATP.

Ensartet og effektiv sagsbehandling 

Næsten alle danskere er i kontakt med ATP op til flere gange i livet. Halvdelen af os er det endda årligt. For uanset om man eksempelvis er folkepensionist, modtager boligstøtte eller er på barsel, så er det vores medarbejdere og it-systemer, der står bag udbetalingen af de ydelser, som danskerne har krav på.  

Vi administrerer blandt andet følgende: 

  • ATP Livslang Pension, herunder Obligatorisk Pension 

  • Udbetaling Danmark, herunder blandt andet Barselsdagpenge, Folkepension, Boligstøtte, Familieydelser og Studiegæld 

  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør om en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade 

  • Lønmodtagernes Garantifond, som dækker manglende løn i tilfælde, hvor en arbejdsgiver er erklæret konkurs 

  • Udbetaling af feriepenge via FerieKonto 

Fælles for de forskellige ordninger er behovet for en ensartet og effektiv ekspedition af de mange tusinde henvendelser, vi får fra borgere og virksomheder. Udbetaling Danmark alene modtager hver måned cirka 170.000 telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 underretninger om ændringer i borgernes situation. 

Sagsbehandling i et sådant omfang er uundgåeligt forbundet med omkostninger, der betales med fællesskabets penge. Derfor er det hele samfundet, der sparer, når vi lykkes med at holde omkostningerne nede.