Statistik om Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Her kan du se tal på anmeldelser, udbetalte beløb og ophørte virksomheder.

LG Konkurser - Oversigt 2022

Månedlig LG-statistik 2020

Månedlig LG-statistik 2019

Ophørte virksomheder fordelt på brancher 2022

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2020

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2019

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2018

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2017

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2016

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2015

Forklaring til juli måneds LG Konkurser - Oversigt 2022

Baggrunden for det forhøjede beløb for udbetalinger i maj 2022 er, at Lønmodtagernes Garantifond fik overdraget virksomheder fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor arbejdsgiver ikke havde indbetalt deres skyldige beløb. Lønmodtagernes Garantifond har dækket disse beløb ind og betalt til LD fonde. I juni måned ses desuden et højt antal arbejdsgivere, hvilket også skyldes overdragelsen. Tallene forventes reguleret fra august måned.