Pensionsprognoser

Pensionsprognosen er ATP’s bedste bud på, hvad du kan forvente at få udbetalt fra ATP, når du går på pension.

Hvor meget kan jeg få i pension?

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. På din pensionsoversigt kan du få et overblik over, hvor meget du har indbetalt, og hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP. Uanset hvornår du ser din pensionsoversigt, vil den altid vise de nyeste tal, og det giver dig det mest præcise billede af, hvad du kan forvente at få udbetalt.

Usikkerhed ved beregning af din udbetaling

Beregningen er lavet ud fra nogle fælles antagelser og forventninger til afkast, inflation, levetid og skat. Vi kan ikke forudsige præcist, hvordan disse forhold udvikler sig i fremtiden. Derfor kan vi heller ikke sige med sikkerhed, hvor meget du vil få udbetalt.

Usikkerhed om afkast

For at give dig en idé om usikkerheden på din udbetaling, beregner vi også en udbetaling ved "højt" afkast og en udbetaling ved "lavt" afkast. De to tal viser, hvordan din udbetaling kan se ud, hvis de finansielle markeder udvikler sig bedre eller dårligere end forventet. Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er medregnet i udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, skatteregler, levetider mv. er ikke medregnet.

Porteføljeinformation

Til brug for beregningen af ATP’s pensionsprognoser anvender ATP sine strategiske porteføljesammensætninger. Aktiverne er indplaceret i de 10 aktivklasser, der er specificeret i Forsikring og Pensions samfundsforudsætninger for 2024, som anvendes til brug for udarbejdelse af pensionsprognoser.

Porteføljesammensætning

ATP’s faktiske porteføljesammensætninger pr. 31. december 2023:

Tabelportefølje - faktiske