Levetidsmodellen skal forudse fremtiden

ATP Livslang Pension får du hele livet – fra den dag du går på pension. Uanset hvor gammel du bliver. For at vi kan leve op til det løfte, skal vi kunne regne danskernes forventede levetid ud. Til det har vi udviklet en levetidsmodel.

Hvor langt er hele livet? Det er umuligt at svare på, men som pensionsselskab ønsker vi alligevel at komme så tæt på svaret som muligt, så vi kan planlægge fordelingen af pensionsformuen.  

Derfor har vi udviklet en levetidsmodel, som hjælper os med at beregne den forventede alder på vores medlemmer, så vi sikrer, at man altid kan regne med pensionen fra os. Både som nuværende og kommende pensionist.  

Vi har lovet vores medlemmer, at  ATP Livslang Pension varer hele livet – uanset hvor gammel man bliver. 

Kim Kehlet Johansen Koncerndirektør, Pension, Risikostyring & Compliance

Hvordan beregner vi den forventede levealder? 

Vores levetidsmodel bygger på en række antagelser om, hvordan levetiden vil udvikle sig fremadrettet. I vores model anvender vi ikke kun danske data, men også data fra en række andre vestlige lande, som minder om os selv.

Dette gør vi for at give en nøjagtig og stabil prognose for de fremtidige forbedringer i levetiden. Vores model bygger nemlig på en antagelse om, at den danske levetidsudvikling følger udviklingen internationalt og på sigt nærmer sig det internationale gennemsnit. På grund af denne antagelse er det vigtigt, at de lande, der indgår i det internationale datasæt, er sammenlignelige med Danmark.