110 – Ingen sammenhæng mellem pensionsselskabers omkostninger og afkast

Faktum 110: Sammenholdes omkostningerne med forrentningen – altså hvad der kommer ud af anstrengelserne – viser det sig, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem høje omkostninger og højt afkast.

For første gang nogensinde offentliggøres en samlet oversigt over 42 danske pensionsselskabers samlede investeringsomkostninger, altså de omkostninger, der er forbundet med at forvalte pensionsformuen.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail