111 – Private pensionsudbetalinger mister værdi dag for dag

Faktum 111: For langt de fleste er det at gå på pension ensbetydende med en markant nedgang i indkomsten. Men hvad færre måske ved er, at indtægtsnedgangen fortsætter efter pensioneringen.

Det er blot første skridt i et forløb med en stadig mere udhulet indkomst år efter år.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail