116 – Rige pensionister nyder også godt af folkepensionen

Faktum 116: Folkepensionen er for alle. Selv blandt de allerrigeste pensionister spiller folkepensionen en betydelig rolle, når det samlede billede gøres op.

Almindeligvis ses folkepensionen og ATP som pensioner, der især vedrører dem, der ikke har andre indtægter. Sådan er virkeligheden ikke. Det viser en ny analyse fra ATP.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail