123 – Hver fjerde indbetaler ikke til en arbejdsmarkedspension

Faktum 123: Tre ud af fire lønmodtagere indbetaler nu til både en arbejdsmarkeds- eller virksomhedspension og til ATP.

Sådan ser det ud efter der i årene omkring 1990 blev etableret nye arbejdsmarkedspensioner i Danmark – en stor og vigtig landvinding, som sikrer bedre pensionsforhold for store grupper. 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail