129 – Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen

Faktum 129: På tværs af landet er der store forskelle på, hvad danskerne hvert år lægger fra til pension.

Faktisk er forskellen så stor, at befolkningen i den erhvervsaktive alder i nogle kommuner – i 
 gennemsnit – sparer mere end dobbelt så meget op som i andre.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail