130 – Hver tredje medarbejder i små virksomheder har en meget lille pensionsopsparing

Faktum 130: De er yngre, medarbejdere i små private virksomheder inden for ganske bestemte brancher. Sådan lyder karakteristikken af de lønmodtagere, som helt undlader eller ikke sparer ret meget op til pension.

Det viser en analyse, som ATP har lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. I analysen er det undersøgt, hvad lønmodtagere i alderen 30-59 år i 2011 indbetalte til arbejdsmarkeds- og virksomhedspensionsordninger samt private pensionsopsparinger.
 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail