134 – 85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige

Faktum 134: Mange forventer nok, at vores indkomster som pensionister er højere i starten for derefter at falde i takt med, at vi bliver ældre. Vi regner med, at vi som unge pensionister har de største indtægter, de fleste penge og det højeste forbrug.

Det er bare ikke rigtigt. 85-årige af i dag har en indtægt, der i gennemsnit er 30 pct. større end den indtægt, de samme havde for 15 år siden, da de var 70 år gamle.

Den gennemsnitlige indkomstfremgang skyldes primært offentlige ydelser, og at enlige og lejere udgør en væsentligt større andel af de 85-årige.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail