135 – En gruppe af højtlønnede har adgang til fuldt pensionstillæg

Faktum 135: De hører til blandt dem med de højeste indtægter i Danmark. Alligevel har nogle af dem adgang til at få offentlige ydelser – bl.a. fuldt pensionstillæg – når de engang når pensionsalderen på linje med dem, der gennem livet har haft de laveste indkomster.

Blandt den halvdel af de erhvervsaktive, der har de højeste indtægter, er der stadig op mod ni procent, der betaler meget lidt ind til pension. Konsekvensen er, at de af det offentlige i vidt omfang vil blive betragtet som økonomisk dårligt stillede, den dag de går på pension.

”Det er simpelthen et problem og ikke rimeligt over for dem, der ansvarligt sparer op til sig selv,” siger professor i nationaløkonomi Nina Smith.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail