3 ud af 4 kr. af pensionisternes indkomst kommer fra det offentlige og ATP

Pensionisterne i Danmark baserer i vid udstrækning deres økonomi på offentlige pensioner og ATP. En gennemgang af pensionsindkomsten i landet, viser at ca. 24% af de udbetalte pensionsmidler kommer fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner. Resten kommer fra den såkaldte grundpension, som består af offentlige pensioner og ATP. Pensionsanalysen er foretaget af Faktum.

Selv i fremtiden vil grundpensionen udgøre halvdelen af pensionisternes pensionsindkomst


Siden opstarten af en række arbejdsmarkedspensioner i begyndelsen af 90’erne har mange flere danskere sparet op til deres egen pension. Det har betydet, at flere og flere i dag får en større udbetaling fra deres arbejdsmarkedspension, når de går på pension.

Alligevel er offentlige pensioner og udbetalingen fra ATP helt afgørende for de fleste pensionisters økonomi.

På landsplan udgør grundpensionen, der består af offentlige pensioner som folkepension og ATP, stadig i gennemsnit 76 % af pensionisternes pensionsindkomst. - Og der er ikke enorme regionale udsving:

De tre kommuner hvor andelen af grundpensionen er størst  

  1. Ikast-Brande: 83,3 %
  2. Morsø: 82,9 %
  3. Langeland: 84,4 %

De tre kommuner hvor andelen af grundpensionen er mindst 

  1. Rudersdal: 59,9 %
  2. Gentofte: 60,0 %
  3. Hørsholm: 62,3 %

Se andelen af grundpension i pensionsindkomsten for alle danske kommuner herunder. De 5 grupperinger repræsenterer hver ca. 20 kommuner, og søjle 1’s andel spænder fra 59,9 pct. til 83,3 pct. på tværs af kommunerne.

Analysen som danner grundlag for ovenstående, kan findes i Faktum 213

 

Selv i fremtiden – i 2080, når de nye arbejdsmarkedspensioner er fuldt modnet - forventes grundpensionen stadig at udgøre omkring 50 % af pensionsindkomsten.

Årsagen til, at grundpensionen forventes at fylde så meget i fremtiden er, at det vil kræve en betydeligt større opsparing end den vi ser i dag, hvis man selv skulle spare op til, hvad der svarer til folkepension, ældrecheck, boligydelse og varmetillæg. Det viser Faktum-analysen.

 

40 % får udelukkende deres pensionsindkomst fra grundpensionen

Hele 40 % af de danske pensionister har ikke en løbende udbetaling fra en individuel pensionsopsparing eller arbejdsmarkedspension. Det hænger sammen med, at de gennem arbejdslivet fx har været selvstændige, eller har arbejdet på den del af arbejdsmarkedet, som ikke er dækket af en arbejdsmarkedspension. De offentlige grundpensioner er således et uundværligt sikkerhedsnet for mange. Dertil kommer ATP, som blev grundlagt ved lov i 1964. ATP-udbetalingen udgjorde i 2022 i gennemsnit 19.000 kr.

”Det er kernen i ATP’s eksistens at sikre økonomisk grundtryghed for alle, når vi forlader arbejdsmarkedet. Et grundlæggende bidrag om måneden nu, gør en forskel senere i livet. For en stor del af pensionisterne er ATP-udbetalingen afgørende for, at der er råd til børnebørnenes gaver og til de oplevelser, som man endelig har tid til at nyde i sit otium. Her har det stor værdi, at man kan supplere sine offentlige pensioner med en garanteret udbetaling fra ATP, som man får hele livet – uanset hvor gammel man bliver,” siger Martin Præstegaard, der er adm. direktør i ATP.

ATP administrerer de offentlige grundpensioner og driver ATP Livslang Pension.

Fakta

Grundpension/søjle1: De offentlige pensioner og ATP-pensionen udgør det, der kaldes grundpensionen, også kaldet søjle 1. ATP-pensionen er den opsparingsbaserede del af søjle 1, og de offentlige pensioner er den skattefinansierede del af søjle 1. Fordi udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne (i søjle 2) har været noget større end udbygningen af ATP og de offentlige pensioner, så er søjle 1’s andel af den samlede pensionsindkomst faldet fra at udgøre 85 % i 1995 til nu 76 %.

De offentlige pensioner i søjle 1 er fx folkepension, førtidspension, efterløn, ældrecheck og varmetillæg

For yderligere oplysninger

""

Trine Fruergaard
Presse- og kommunikationsrådgiver

Pension & Investering: ESG, Global Direct Investments, Danish Long Term Capital
Udbetaling Danmark: Digital Solutions, Barselsdagpenge, Familieydelser

Mobil
E-mail