ATP skærper klimaambitionerne: 200 mia. kr. i grønne investeringer i 2030 og 100 mia. i 2025

”Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være”. Sådan lyder meldingen fra ATP’s adm. dir. Bo Foged. ATP skærper klimaambitionerne for at skabe gode afkast til medlemmerne og bidrage til den globale grønne omstilling.

Med den nye udmelding står alle danskeres pensionskasse til at blive Danmarks største grønne investor.

”Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være – af to årsager. For det første er det åbenlyst for enhver, at klimaet på kloden har brug for grøn omstilling og konkret handling nu. Det er bl.a. derfor, vi nu kommer med en konkret udmelding allerede til 2025.

For det andet vil den grønne omstilling være en fantastisk mulighed for at skabe gode afkast over de næste mange år. Det skyldes ikke mindst, at der indenfor rigtig mange sektorer skal findes nye forretningsmæssige løsninger på eksisterende klimaudfordringer. I ATP tror vi derfor på, at fremtidens vindere tænker og handler grønt. Samtidig udgør klimaforandringerne også en væsentlig forretningsmæssig risiko, der kan ramme vores investeringer og derfor skal mitigeres. Så økonomisk har vi heller ikke råd til at lade være med at handle nu,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Klimaaftryk skal måles

Ud over de finansielle ambitioner vil ATP også stille krav til alle de virksomheder, som ATP investerer i, om allerede i 2025 at rapportere om deres udledning af CO2. Det skal kunne måles, hvor meget man belaster klimaet – og derfor om ATP’s klimaaftryk fra porteføljen når ambitionerne om CO2-neutralitet i 2050 og 70 %’s reduktion i 2030.

Dagens udmelding bliver i de kommende år en vigtig ledestjerne for ATP’s investeringsmæssige arbejde, og tilgangen vil understøtte det overordnede formål om at skabe langsigtet værdi for alle vores 5,4 mio. medlemmer.

Arbejder målrettet for at gøre virksomhederne grønnere

ATP anerkender, at den aktuelle klimakrise er en presserende udfordring, og derfor er der brug for handling i stor skala nu.

”At nå 100 mia. kr. i grønne investeringer på bare få år er – selv for en investor af ATP’s størrelse – en ambitiøs udfordring. Vi vil bruge pengene dér, hvor afkastet er attraktivt og en omlægning fra sort til grøn virkelig batter. Hvis vi skal gøre en mærkbar forskel for klimaet – og samtidig sikre medlemmerne gode afkast – så skal vi også turde lægge indsatsen i de sektorer, der for alvor belaster klimaet i dag, men som har viljen og eksekveringskraften til at reducere deres eksisterende CO2-udslip,” siger Bo Foged og fortsætter:

”Det er vigtigt at turde træffe de valg – også selv om det betyder, at vi også kommer til at lave investeringer, der ikke bare er grønt i grønt, og hvor omstillingen HAR fundet sted. Det flytter ikke meget for klimaet og giver ofte ikke et lige så attraktivt afkast.”

Ambitionerne er afgivet under en række forudsætninger, som findes her.

  

viser den gradvise udvikling i co2 reduktion over årene

Fakta om ATP's klimamål

2025

  • 100 mia. kroner i investeringer, der støtter den grønne omstilling
  • Alle selskaber rapporterer CO2-udledning

2030

  • 200 mia. kr. i investeringer, der støtter den grønne omstilling
  • 70 pct. reduktion af CO2-udledning for børsnoterede aktier, erhvervsobligationer og ejendomme sammenlignet med udledningen i 2018

2050

  • ATP tilslutter sig ambitionen om at være CO2-neutral – både som virksomhed og gennem vores investeringer og aktive ejerskab.

For yderligere information

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail