Lønmodtagernes Garantifond sikrer lønmodtagere i svær tid

I arbejdet med at sikre den grundlæggende tryghed på arbejdsmarkedet hjælper Lønmodtagernes Garantifond stadig flere lønmodtagere, når virksomheder går konkurs. I årets tre første måneder har langt flere lønmodtagere været påvirket af konkurser end sidste år.

Mens beskæftigelsen i Danmark samlet stadig har det godt, har de seneste mange måneder med krig i Ukraine, høj inflation og reduceret købekraft sat sine spor i en stribe erhverv og brancher, og ifølge Danmarks Statistik måtte 289 virksomheder alene i marts dreje nøglen om. Lønmodtagernes Garantifond, der udelukkende behandler virksomheder, hvori der har været lønmodtagere, modtog anmeldelser i 167 konkursramte virksomheder – langt flere end i de seneste par år.

Ifølge de seneste tal fra Lønmodtagernes Garantifond (LG) er antallet af virksomheder, der er gået konkurs, steget markant i forhold til sidste år, og i årets første tre måneder har LG modtaget anmeldelser på vegne af 3881 lønmodtagere mod 2010 lønmodtagere i samme periode sidste år.

”LG har rollen som et sikkerhedsnet, der skal stå klar med løn og feriepenge til lønmodtagerne i virksomheder i det tilfælde, at konkursen rammer. I en tid hvor inflationen går op, og der i det hele taget er en øget usikkerhed i samfundet, er det vigtigt, at vi i vores opgaveløsning er klar til at hjælpe, hvor vi kan og når det er krævet,” siger Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør for Pension & Erhvervssikring i ATP, der administrerer LG-ordningen. 

Siden 2020 har covid-19 betydet store udsving fra normalbilledet, og tilbage i første kvartal af 2019 modtog LG anmeldelser på vegne af 4912 lønmodtagere.

Antallet af anmeldelser fordelte sig i første kvartal 2023 på 462 arbejdsgivere, hvilket var 110 mere end i samme kvartal i 2022 og 12 mindre end i første kvartal af 2019.

Flere konkurser inden for handel         

En stribe konkurser i flere større møbel-, køkken- og slagterivirksomheder har haft betydning i flere dele af statistikken for årets første tre måneder og de skaber udsving i de enkelte brancher.

Som en af de brancher, hvor antallet af konkurser steg markant, blev 91 virksomheder og i alt 726 lønmodtagere inden for handel anmeldt til LG i første kvartal. Sat overfor samme periode i 2022 var der tale om en fremgang fra 67 virksomheder og 354 lønmodtagere. Særligt i Region Hovedstaden har der med 342 lønmodtager-anmeldelser i år været større aktivitet ind i de seneste år.

I føde-, drikke- og tobaksvareindustrien blev der anmeldt 11 virksomheder og 372 lønmodtagere. Tilbage i 2022-kvartalet var der kun tale om 4 arbejdsgivere og 20 lønmodtagere i hele landet.

Bygge- og anlægsbranchen var den branche med flest anmeldelser, og her modtog LG anmeldelser vedr. 110 arbejdsgivere og 752 lønmodtagere. Det var marginalt flere anmeldelser end i forrige kvartal.

LG har - fordelt ud på måneder - udbetalt henholdsvis 46,7 mio. kr., 32,1 mio. kr. og 231,5 mio. kr. i januar, februar og marts. Baggrunden for det forhøjede beløb for udbetalinger i marts 2023 var, at LG fik overdraget virksomheder fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor arbejdsgiver ikke havde indbetalt deres skyldige beløb. Lønmodtagernes Garantifond har dækket disse beløb ind og betalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

Læs mere om statistikken på ATP.dk.

FAKTA

Lønmodtagernes Garantifond er finansieret af de private arbejdsgivere, som betaler et lovpligtigt bidrag til garantifonden. Fonden hjælper lønmodtagere med dækning af løntilgodehavender mv., hvis en virksomhed er gået konkurs mv.

LG kan højst udbetale 160.000 kr. i manglende løn mv. Derudover kan LG betale feriepenge, betaling af søgnehelligdage (SH-betaling) og fritvalgssaldo.

LG modtog i 2022 11.344 anmeldelser fra lønmodtagere, som var ansat i 1582 konkursramte virksomheder. Samlet udbetalte LG 599 mio. kr., i løn, erstatninger og feriepenge i 2022.

For mere information

""

Jørgen Rudbeck
Pressekonsulent

Følgende ordninger under ATP Pension & Arbejdsmarked:
ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Garantifond, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), Barsel.dk, Feriekonto og Feriepengeinfo, Lønmodtagernes Feriemidler, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Mobil
E-mail