Rapporter og publikationer om samfundsansvar

ATP rapporterer om sit arbejde med samfundsansvar. På disse sider findes ATP’s rapporter og publikationer om samfundsansvar fra de seneste år.

ATP som ansvarlig investor 2020 (Publikation)

ATP som ansvarlig investor 2020 (Publikation)

Rapport om samfundsansvar 2019

Klima 2019

Tematisk engagement 2019

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 2019

Fact-finding 2019

Skat 2019

ESG i illikvide aktiver - 2019

Aktivt Ejerskab 2019

Rapport om samfundsansvar 2018

Rapport om samfundsansvar 2017

Rapport om samfundsansvar 2016

Rapport om samfundsansvar i investeringer 2015

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

Fremskridtsrapport til UN Global Compact 2014