Rapporter og publikationer om samfundsansvar

I ATP rapporterer vi om vores arbejde med samfundsansvar. På disse sider findes ATP’s rapporter og publikationer om samfundsansvar fra de seneste år.

Fact-finding 2020

Aktivt Ejerskab 2020

ESG i illikvide aktiver 2020

Humankapital 2020

ATP som ansvarlig investor (Publikation)

Skattekodeks 2020

Rapport om samfundsansvar 2019

Klima 2019

Tematisk engagement 2019

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 2019

Fact-finding 2019

Skat 2019

ESG i illikvide aktiver - 2019

Aktivt Ejerskab 2019

Rapport om samfundsansvar 2018

Rapport om samfundsansvar 2017

Rapport om samfundsansvar 2016

Rapport om samfundsansvar i investeringer 2015

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

Fremskridtsrapport til UN Global Compact 2014