Screeninger og eksklusioner

Vi undersøger vores investeringer for at identificere adfærd, som bryder med ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer. Se eksklusionslisten og læs vores rapport om screening og fact-finding af investeringsporteføljen

Vi investerer ikke i selskaber, som bevidst og gentagne gange bryder love og regler i de lande, hvor de opererer, eller normer, som kan udledes af internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Det gælder også, selvom selskabets brud med ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer ikke udgør en finansiel risiko for ATP. 

Hvis vores undersøgelser viser, at et selskab overtræder ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer, og ikke er villig til at rette op på problemet, kan det lede til en eksklusion fra ATP’s investeringsunivers.

Se eksklusionslisten og læs vores rapporter om screening og fact-finding af investeringsporteføljen