Vores skattepolitik løfter barren

I ATP accepterer vi ikke aggressiv skatteplanlægning. Derfor har vi udformet en skattepolitik, som stiller krav til de investeringer, vi indgår i. Samtidig gør vi en indsats for at påvirke vores medinvestorers skatteadfærd i en mere ansvarlig retning.

ATP må og skal være en organisation, som danskerne har tillid til. På skatteområdet betyder det blandt andet, at vi har et ansvar for at sikre korrekt skattebetaling hos de virksomheder, vi investerer i.  

Det er en vigtig dagsorden for samfundet. Derfor spillede vores skattepolitik også en central rolle, da tre danske pensionskasser, ATP, PFA og PKA, gik sammen med australske Macquarie om at købe TDC. 

ATP har med sin skattepolitik hævet standarden i pensionssektoren for ansvarlig skat. Særligt positivt er det, at ATP tager aktiv afstand fra aggressiv skatteplanlægning mod intentionen i loven, og forventer det samme af sine kapitalforvaltere.

Lars Koch Politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke

For at sikre, at den retmæssige skat bliver betalt i Danmark, blev de fire TDC-investorer enige om at indføre klausuler, der betød, at penge fra et overskud først kan trækkes ud af investeringen, efter skatten er afregnet med de danske skattemyndigheder. Samarbejdsaftalen betyder, at alle investorer betaler den korrekte skat i tråd med skattepolitikkens formål. Dermed kan ATP være med til at blokere for, at eventuel aggressiv skatteplanlægning finder sted. 

Fælles front sætter fokus på skat  

Vi står stærkere, når vi står sammen. Det blev slået fast i TDC-investeringen, hvor vi gik sammen med de andre pensionskasser om at stille fælles krav til vores australske medinvestor.  

Det er ligeledes devisen bag det fælles skattekodeks, som ATP, Industriens Pension, PFA og PensionDanmark i 2019 tog initiativ til for at lægge yderligere pres på eksterne investeringsforvaltere. Samarbejdet er en naturlig forlængelse af arbejdet med ATP’s skattepolitik. Det fælles skattekodeks blev i 2020 udvidet, da syv danske pensionsselskaber tiltrådte principperne.

”Med vores egen skattepolitik kan vi nå et stykke af vejen, men når flere store aktører stiller samme krav til ansvarlig skatteadfærd, forbedrer vi vores forhandlingsposition og dermed sandsynligheden for, at vi får vores krav igennem”, siger Bo Foged, adm. direktør i ATP. 

Skattekodekset er et vigtigt skridt på vejen mod en egentlig branchestandard, hvor eksterne investeringsforvaltere med al tydelighed forstår, hvad de kan forvente af at samarbejde med en samfundsansvarlig investor.