AES’ bestyrelse

AES ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er sammensat af arbejdsmarkedets parter og består af en formand og ti repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsesformand er Bente Overgaard.

Bestyrelse

Formand: Bente Overgaard

1. næstformand Anni Pilgaard (Dansk Sygeplejeråd)

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund (DA)

Underdirektør Anders Just Pedersen (DI)

Arbejdsmiljøchef Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv)

Næstformand Morten Skov Christiansen (FH)

Hovedkasserer Ulla Sørensen (3F)

Forbundssekretær Maria Melchiorsen (FOA)

Formand for Ansattes Råd Morten Thiessen (IDA)

Chefkonsulent Birthe Oest Larsen (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)

Chefkonsulent Preben Meier Pedersen (KL)

Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af formand Bente Overgaard, arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund (DA) og næstformand Morten Skov Christensen (FH).