Vi har fået et stort ansvar under Covid-19

På kort tid har vi løst en række samfundskritiske opgaver, der skal bidrage til at holde hånden under dansk økonomi i forbindelse med Covid-19-pandemien.

To personer med mundbind taler sammen

Danmark og resten af verden har været igennem en svær tid. Corona har overskygget dagsordenen og udfordret den globale økonomi – og gør det fortsat.

Den danske regering har løbende søsat hjælpepakker og en række andre tiltag, der skal understøtte dansk økonomi. Regeringen har valgt os til at løse opgaven med at udvikle og implementere løsninger, så de forskellige udbetalinger hurtigt og effektivt kan komme ud til borgere og virksomheder. Vi er også udpeget til at forvalte Genopretningsfonden, der gør det muligt at investere i store, danske virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen.

”ATP er blevet betroet at løse vigtige samfundsopgaver til gavn for hele Danmark – og det forpligter. Vi har igen bevist, at vi kan leve op til tilliden og ansvaret - også når opgaverne kommer ind fra højre og skal løses på rekordtid,” siger adm. direktør Bo Foged, der også glæder sig over, at de nye opgaver er løst samtidig med, at vi har leveret på andre vigtige projekter og sikret en stabil drift.

Kompleks opgaveløsning på kort tid

Opgaverne har strakt sig vidt – lige fra støtte til virksomheder, så der opretholdes elevpladser, over udbetaling af feriemidler og engangstillæg, som kan understøtte forbruget og dermed samfundsøkonomien.

Det er komplekse og kritiske opgaver, der alle har skullet løses hurtigt.  

”Hvad angår udbetalingerne af bl.a. feriemidlerne, midlertidigt løntilskud til elever og engangstilskuddet, er det særopgaver, hvor vi på kort tid har etableret et setup, der har sikret udbetalinger til næsten alle borgere og rigtig mange virksomheder. Det har været en kæmpe udfordring, hvor vi selv har udviklet de tekniske løsninger bag,” siger Bo Foged.

Udbetalingsløsninger og andre indsatser

  • Udbetaling af 50 milliarder i indefrosne feriemidler til 2,3 lønmodtagere
  • Udbetaling af engangstilskud på 1000 kr. til 2,2 millioner borgere, som i april 2020 modtog en forsørgelsesydelse
  • Udbetaling af dagpenge i forbindelse med pasning af børn som følge af covid-19
  • Administration af Genopretningsfonden, der kan investere i danske, virksomheder, der er ramt af coronakrisen
  • Implementering af aftale mellem arbejdsmarkedets parter om ekstraordinær hjælp til lærlinge og elever
  • Anerkendelse af COVID-19 som arbejdsskade (særlig vejledning)
  • Opkøb af danske obligationer