Politikker for samfundsansvar

Vores bestyrelse har gennem tre politikker fastsat rammerne for, hvordan vi investerer ansvarligt i ATP. Politikkerne skal sikre, at vores arbejde med samfundsansvar i investeringer er forretningsdrevet og baseret på stringente kriterier.

Politik for samfundsansvar i investeringer

Politikken for samfundsansvar i investeringer bestemmer, at vi skal inddrage hensyn til miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og ledelsesforhold i vores risikostyring og investeringsprocesser på linje med andre forretningsmæssige forhold og risici.

Læs vores politik om samfundsansvar i investeringer
 

Politik for aktivt ejerskab

Som en ansvarlig og langsigtet investor forholder vi os aktivt til, hvordan de virksomheder, vi investerer i, agerer og udvikler sig. Politikken for aktivt ejerskab beskriver de principper og processer, som styrer vores arbejde med dette.

Læs vores politik for aktivt ejerskab
 

Politik for skat i investeringer

Vores skattepolitik på investeringsområdet beskriver vores tilgang til skat i forhold til investeringer.

Læs vores politik for skat i investeringer
 

Komiteen for samfundsansvar

Det er vores ”Komité for samfundsansvar”, der sikrer, at samfundsansvar og overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse inddrages i investeringsanalyser og -beslutninger. Vi har et team af ESG-analytikere, som betjener komiteen og implementerer beslutninger truffet i komitéen.