Politikker for samfundsansvar

Vores bestyrelse har gennem tre politikker fastsat rammerne for, hvordan vi investerer ansvarligt i ATP. Politikkerne skal sikre, at vores arbejde med samfundsansvar i investeringer er forretningsdrevet og baseret på stringente kriterier. Vores bestyrelse har gennem Politik for mangfoldighed fastlagt rammerne for, hvordan vi sikrer diversitet, lige muligheder og inklusion i ATP Koncernen.

Politik for samfundsansvar i investeringer

Politikken for samfundsansvar i investeringer bestemmer, at vi skal inddrage hensyn til miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og ledelsesforhold i vores risikostyring og investeringsprocesser på linje med andre forretningsmæssige forhold og risici.

Læs vores politik om samfundsansvar i investeringer
 

Politik for aktivt ejerskab

Som en ansvarlig og langsigtet investor forholder vi os aktivt til, hvordan de virksomheder, vi investerer i, agerer og udvikler sig. Politikken for aktivt ejerskab beskriver de principper og processer, som styrer vores arbejde med dette.

Læs vores politik for aktivt ejerskab
 

Politik for skat i investeringer

Vores skattepolitik på investeringsområdet beskriver vores tilgang til skat i forhold til investeringer.

Læs vores politik for skat i investeringer
 

Politik for mangfoldighed

Vi ønsker at være en virksomhed, som er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde en ressource- og kompetencedygtig medarbejderstab. Samtidig vil vi være en organisation med lige muligheder, som ser og værdsætter potentialet i forskellighed, samt en rummelig organisation, hvor der er plads til alle.

Læs vores politik for mangfoldighed
 

Komiteen for samfundsansvar

Det er vores ”Komité for samfundsansvar”, der sikrer, at samfundsansvar og overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse inddrages i investeringsanalyser og -beslutninger. Vi har et team af ESG-analytikere, som betjener komiteen og implementerer beslutninger truffet i komitéen.